صفحه اصلی / انواع سازها / ساخت اولین سه تار در ایران

ساخت اولین سه تار در ایران

ساخت سه تار از چه زمانی در ایران شروع شده است؟

تاریخ ساخت سه تار به هیچ وجه روشن نیست. فارابی در کتاب موسیقی الکبیر می گوید:((در خراسان دو نوع تنبور است؛یکی تنبور خراسانی و یکی تنبور بغدادی . که همین عود را می گفتند.))اصلا” عود ، ساز ایرانی است . حالا به سرزمین بغداد رفته و شده ساز عربی ،یک حرف دیگری است.

بنابراین ایران آن موقع وسیع تر از ایران امروزی بوده است. یکی از دوستان من هم تعریفی در مورد سه تار دارد . او می گوید که: ((سه تار موقعی درست شد که مردم می خواستند صدای سازشان از خانه بیرون نرود تا مخالفی اعتراض نکند و به اصطلاح گرفتار عسس نشود.)) این حرف یک مقدار منطقی است. اما من خودم معتقدم سه تار از دوتار و تنبور گرفته شده ، یعنی اول دوتار بوده بعد شده تنبور. یعنی سه سیم شده و بعد با الهام از تنبور (( سه تار )) ساخته شد. و بعدها مشتاق علیشاه سیم چهارم اضافه کرده که سیم واخوان است و به نام سیم مشتاق مشهور شده است.

ولی منشاء سه تار سازی از انگیزه دیگری بوده ،یعنی نوازنده می خواسته سازی بزند که صدایش مزاحم در و همسایه نباشد. این کار مربوط به دوره پس از حاکمیت علمای اسلام است. فکر می کنم سه تار از اوایل صفویه در ایران به این شکل در آمده ؛ ولی تاریخ دقیقی نمی توان برایش تعیین کرد.

(تحقیق وبرسی از کتاب گفته ها و ناگفته های محمد مهدی کمالیان نشر نی ، تهران ، 1381 )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.