صفحه اصلی / انواع سازها / تکنیک های سبک فلامنکو

تکنیک های سبک فلامنکو

http://www.flamenco-guitars.com/uploads/public11/images/vassilis_lazarides_guitars/Flamenco-Guitar-Jeronimo-Maya-top-and-side-detail-decoration.jpg

تکنیک های سبک فلامنکو

Apoyando:

کلمه اسپانیایی به معنی تکیه است.تکنیک دست راست که برای اجرای ضربه انگشت به سیم بعدی تکیه می کند و صدای قوی تری نسبت به حالت تیراندو به وجود می آورد.

Tirando:

ضربه مخالف با آپویاندو می باشد.به این ترتیب که انگشت به جای تکیه دادن روی سیم بعدی ضربه خود را میان سیم و کف دست(در هوا)تمام می کند.

Picado:

تکنیکی است جهت نواختن عبارت تک نتی گام مانند (ملودی) که با توالی انگشتانa , m , i نواخته می شود.

Rasgueado:

راسگوادو به دو بخش تقسیم می شود:راسگوادوی معمولی(چهارتایی)و راسگوادوی پنج تایی

راسگوآدوی معمولی:که در آن انگشتان دست راست جمع شده و سپس به ترتیب(e , a , m , i) روی سیم ها فرود می آیند.

راسگو آدوی پنج تایی:که مانند راسگوآدوی معمولی است با این تفاوت که یک ضرب برگشتی با انگشت i به آخر آن اضافه می کند. 

Golpe:

یکی دیگر از تکنیک های مهم و حیاتی فلامنکو گلپ نام دارد که عبارت است از ضربتی نسبتا آهسته که بر روی گلپیدور توسط نوک انگشت a زده می شود.

Ligado:

عملی است که به وسیله آن یک نت توسط دست چپ ایجاد می شود و بر دو نوع است.

چکشی:که برای اجرای آن انگشت دست چپ روی نت مورد نظر کوبیده میشود.

کششی:که برای اجرای آن انگشت دست چپ سیم را به طرف پائین کشیده و نت مورد نظر را به صدا در می آورد.

Ayudado:

آیودادو یک تکنیک زیبا و موثر در موسیقی فلامنکو می باشد که در آن یک نت بم توسط p که با یک نت زیر توسط i دنبال میشود اجرا می شود.

Alzapua:

تکنیکی است که در آن فقط از انگشت p استفاده می شود و اکثرا دارای سه مرحله می باشد.

1.یک ضربه رو به پائین 2.یک ضربه رو به بالا 3.یک نت ملودی که به صورت آپویاندو نواخته می شود.که البته هر سه مرحله از انگشت p استفاده می شود.

Tremolo:

تکنیکی بسیار زیبا و آرامش بخش که بیشتر در تکنوازی مورد استفاده قرار می گیرد و شنونده با شنیدن ترمولو فریب می خورد و در خیال خود دو گیتار را تصور می کند.این تکنیک در فلامنکو بر خلاف ترمولو کلاسیک(که چهار تایی است و به صورت p,a,m,i )در دسته های پنج تایی(به صورت p , i , a , m , i)یک نت باس و چهار نت زیر اجرا می شود.

Apagado:

تکنیکی در فلامنکو است که هر گاه نوازنده گیتار بخواهد صدای آکوردی را به طور ناگهانی خفه کند از این تکنیک استفاده میکند. برای اجرای آپاگادو هم از دست راست و هم از دست چپ می توان استفاده کرد . اجرای آپاگادو با دست راست به این صورت است که مچ دست با مهارت خاص به طرف داخل ، یعنی به سمت صفحه جلوی گیتار حرکت می کند و باعث قطع صدا می شود.

Arastre:

برای اجرای این تکنیک(که خصوصا در توکه هایی چون گرانایناس و تارانتاس مورد استفاده قرار می گیرد) دست راست را به گونه ای بالا می کشند که انگشت a به طرف بالا کشیده می شود و به ترتیب سیمهای اول تا ششم را به طور منظم و به صورت آپویاندو به صدا در می آید.به این ترتیب آکورد به صورت یک آرپژ سریع به گوش می رسد که نتهای آن از زیر به بم به صدا در در آمده اند.

Glissando:

روش اجرای گام به صورتی که هر نت به نت قبلی یا بعدی آن چسبیده باشد.گلیساندو در لغت به معنی سرانیدن یا لغزانیدن است و اجرای آن روی ساز با سرانیدن انگشت در طول سیم از بالا به پائین یا به عکس انجام می شود.

Vibrato:

برای اجرای این تکنیک در فلامنکو یکی از انگشتان دست چپ در همان حالی که سیم را گرفته است(پس از آنکه سیم توسط دست راست به صدا در آمده)آن را در عرض فینگر بورد و در خطی موازی با فرتها به طرف کف دست می کشد.تکرار متوالی سریع کشیدن و شل کردن سیم باعث زیر و بم شدن صدای نت می شود.ویبراتو دو نوع است:1. لغزشی 2.کششی

Pulgar:

یکی از تکنیکهای انگشت p می باشد که توسط آن تمام نت های ملودی حتی نتهای سیمهای زیر توسط انگشت p نواخته می شود.

Arpegio:

روش نواختن یک آکورد به طوری که نتهای آن یک به یک(نه در آن واحد)توسط انگشتهای(p i m a)نواخته می شود.در این حالت p نت بم را به صورت آپویاندو و(i ma)سه سیم زیر را به صورت تیراندو به صدا در می آورد.

Abanico:

باد بزن اصطلاحی در فلامنکو است.برای راسگوادویی که در نواختن حالتی شبیه به باد بزن به خود می گیرد.

http://www.flamenco-guitars.com/uploads/public11/images/andres_dominguez_guitars/Flamenco-guitar-Andres-Dominguez.jpg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.