صفحه اصلی / مطالب دسته بندی 'موسیقی'

کامل ترین ساز ایرانی چیست؟

کامل ترین ساز ایرانی چیست؟ تار و سه تار از کاملترین سازهای ایرانی است. که وسعت صوتی شان مانند وسعت صدای خوانندگان ایرانی نزدیک به 3 اکتاو است . یعنی از DO اکتاو سوم تا La اکتاو پنجم. در مورد محدوده زیر وبمی موسیقی ایرانی ،نکته دقیقی وجود دارد که باید بدان توجه داشت :

آرشه

زیر مجموعه انواع سازها آرشه آرشه یا کَمانه وسیله‌ای است که از آن برای نواختن سازهای زهی از آن استفاده می‌شود. آرشه شامل یک چوب است که به دو سر آن موی دم اسب متصل شده است. موها در نوک آرشه با قطعه‌ای از جنس عاجیا استیل به چوب آرشه می‌چسبند. در ته آرشه قطعه‌ای به نام موگیر که از چوب و صدف ساخته شده کشیدگی موهای آرشه را تنظیم