صفحه اصلی / ویدئو وال / اصول کنترل دیجیتال ساین ایج

اصول کنترل دیجیتال ساین ایج

اصول کنترل دیجیتال ساین ایج

اصول کنترل دیجیتال ساین ایج

کنترل : Control

کنترل دیجیتال ساین ایج اصولا به دو روش انجام می پذیرد. در هر نمونه ای توسط شرکت های کنترل کننده و اپراتورهای شبکه کنترل اعمال می گردد. روش اول “کنترل درونی” که به صورت روزانه سیستم را کنترل می کند. روش دوم کنترل خارجی است که به صورت مکرر کنترل سیستم را در دست می گیرند. روش دوم حاصل کنترل نهادهای دیگر به ویژه ارگان های دولتی بر روی این سیستم است.

کنترل درونی: In – house control

وقتی سیستم دیجیتال ساین ایج در محلی قرار می گیرد، طرح توسعه کنترل سیستم جزء از موضوعات محوری می شود. اگر کنترل به درستی انجام نپذیرد، کل سیستم با شکست مواجه می شود و واکنش های فجیع و ناگواری را پدید خواهد آورد. سه نوع کنترل در این بخش وجود خواهد داشت.

اولین و اساسی ترین سیستم کنترل در زمینه دیجیتال ساین ایج از طریق شبکه مرکزی است، شبکه ای که همه کارها را انجام می دهد و اجازه نمی دهد داده های شخصی وارد سیستم شود. به علاوه همه کارها از طریق مرکز انجام می شود و سپس به ده ها، صدها و هزاران نمایشگر منتقل می شود. کاربرد چنین سیستم هایی در فروشگاههای کوچک بسیار سودمند است.

نوع دوم به گونه ای است که هرجایگاه نمایشگر خودش را کنترل و راه اندازی می کند. به ویژه اگر کارمندان آن منطقه اشتیاق به توسعه و گسترش دیجیتال ساین ایج داشته باشند و بدانند که آن چه خدماتی را به آنها و مشتریان ارائه     می دهد. در اینجا باید یادآوری شود که بیشتر تجارت ها دائما با سخت افزار، نرم افزار و بخش های علمی دیجیتال ساین ایج سروکار ندارند.

نوع سوم نوع پیوندی (دورگه) از بخش مرکزی و بخش اختصاصی است که هر دو در کنار هم نمایش گر دیجیتال ساین ایج را راه اندازی     می کنند. هنوز هم داده هایی که این بخش را ساپورت کنند به اندازه کافی وجود ندارند. در این مدل، بیشتر مطالب از بخش مرکزی گرفته می شود و کارمندان سایت های شخصی از داده های محدودی در زمینه سخت افزار، نرم افزار، و سایر جنبه های کاربردی سیستم استفاده  می کنند. بخش دیگر این نوع پیوند (دورگه) این است که بیشتر سیستم ها_ بخصوص آنهایی که به روز هستند_ به خوبی خود را با دیگر سیستم ها هماهنگ می کنند و در همه زمینه های تجارت کاربرد دارند و در نتیجه به همه کارمندان شانس امتحان کردن را می دهد.

در نهایت، خیلی از متخصصان صنعت دیجیتال ساین ایج بارها این نکته را متمرکز شده اند که اهمیت تشخیص و سنجش به عنوان بخشی از کنترل عامل بسیار مهمی در توسعه و گسترش یک دیجیتال ساین ایج خوب است .

تشخیص ساخت تک تک نمایشگرها برای حفظ و نگهداری آنها بسیار ضروری است. وقتی برای آینده دیجیتال ساین ایج برنامه ریزی می شود و سنجش حرفه ای الزامی است. زیرا بدون آن مشکلات زیادی برای سیستم ایجاد شود.

کنترل خارجی: outside control

در چند سال آینده، صدها هزار نمایشگر که در دنیای دیجیتال ساین ایج چه در آمریکا و چه در سایر نقاط جهان ارزیابی شده اند به صورت صعودی پیشرفت خواهند کرد.

با این وجود، یکی از بزرگترین موانع بر سرراه پیشرفت دیجیتال ساین ایج ارگان های دولتی هستند. بنابراین امروزه در بخش هایی از آمریکایی شمالی بی هیچ دلیل و برهان منطقی ای موانع زیادی برسرراه توسعه دیجیتال ساین ایج قرار داده شده. در مقابل، دولت فدرال آمریکا برلزوم به کارگیری دیجیتال ساین ایج های استاندارد در بزرگراهها تاکید دارد. این قوانین با شروطی از قبیل شفافیت  ساین ها (به گونه ای که تاثیر بدی روی بینایی مخاطب نگذارد و امنیت آنها به خطر نیندازد) و مطالب ارائه شده، وضع شده است. این مطالب در سطح فدرال، ایالت و محلی درست است زیرا همگی تاثیر به سزایی در رشد، گسترش و اینکه دیجیتال ساین ایج کجا و کی به کاربرده شود، دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.