صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'کدهای خطای میکسر دیجیتال'

Jitter چیست؟

Jitter چیست؟ Jitter یک پدیده بحث بر انگیز و پیچیده است که همگی دوست دارند درباره آن بدانند ولی از پرسیدن می ترسند!!! جیتر در واقع یک خطای زمانی است . این خطا به وسیله تاخیرهای مدارها از یک وسیله به وسیله دیگر به وجود می آید. در واقع اگر در یک سسیتم صدای دیجیتال، پالس های دیجیتال ،همزمانی کامل با پالس های همزمانی نداشته باشند و در تغییر حالت