صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'ورودی های میکسر'

معرفی ولوم های میکروفن روی میکسر

معرفی ولوم های میکروفن روی میکسر اجزای پری کامل: در ردیف میکروفونی که به دستگاه وصل می کنید چندین ولوم وجود دارد که هر کدام کارایی خاص خود را دارند.