صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'هماهنگی نور و صدا'

ویدئو مپینگ

ویدئو مپینگ ویدئو مپینگ یا پروجکشن مپینگ ترکیبی از نور و تصویر همراه با صدا و موسیقی است که به واسطه آن می توان احجام و سطوح نا متعارف را به سطوح نمایشی ویدئویی تبدیل کرد و با ارائه تصاویر و طرحهای سه بعدی بر روی سطوح هماهنگ با موسیقی مناسب تصاویر نمایشی متفاوتی عرضه کرد . این سطوح می توانند سطوح پیچیده ی صنعتی ، دکورهای نمایشی و یا نمای