صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'نصب باند به پاور یا پاور میکسر'

اتصال باند به پاور یا پاور میکسر

اتصال باند به پاور یا پاور میکسر قبل از اتصال باید وات مداوم باند و پیک خروجی و اُهم باند را باید در نظر گرفت وات مداوم = همان وات واقعی باند است پیک خروجی = حداکثر توان لحظه ای که یک باند میتواند تحمل کند است که اکثراً پشت باند ها ثبت شده است مثلا : 8 ohm/ 500 watts peak / 2000 w حالا نسبت به توان خروجی